Lærerværelset

At undervise med H.C. Andersen 

Dette særnummer af tidsskriftet Aktualitet præsenterer otte essays med forskellige perspektiver, der kan bruges i undervisning med H.C. Andersen.

Henvender sig mest til: Lærere og undervisere i udskolingen og på ungdomsuddannelser

Den etiske Andersen

”Litteratur giver os muligheden for at se, for at opleve, verden fra en anden synsvinkel. I selve læseprocessen åbner vi os op for en anden måde at opfatte verden på; en måde som vi så kan afvise, acceptere, undre os over osv. bagefter, men mens vi befinder os i det litterære univers, er vi ”en Anden”…

Henvender sig mest til: Lærere og undervisere i gymnasiet

Nøgleord til brug i undervisningen med H.C. Andersen

”Fantasi er vigtigere end viden. For mens viden er begrænset til det, vi ved og forstår nu, så omfatter fantasi alt i verden og alt det, vi med tiden kommer til at vide og forstå” (Albert Einstein). …

Henvender sig mest til: Studerende, lærere, pædagoger og undervisere i gymnasiet

H.C. Andersen i gymnasiet

Lektor Steen Beck, SDU giver i dette foredrag sit bud på, hvordan man kan læse H.C. Andersen i gymnasiet på en vedkommende måde, som integrerer æstetiske, eksistentialistiske og historiske dimensioner…

Henvender sig mest til: Undervisere i gymnasiet

H.C. Andersen og undervisning

Hvordan implementeres H.C. Andersen og den danske tradition i måden som vi underviser på? Det uddyber Professor Johs. Nørregaard Frandsen i denne video fra en konference i 2016…

Henvender sig mest til: Undervisere i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne

”Ind i sjælen – ud i verden” (Podcasts)

Af gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.
Serien af podcasts giver forskellige bud på, hvad man som underviser kan hæfte sig ved i arbejdet med givne eventyr og historier.

Henvender sig mest til: Gymnasielærere

Rapport om børnekulturformidling

Projektet ”Laboratorium for børnekulturformidling” er et igangværende samarbejde mellem University College Lillebælt (pædagog- og læreruddannelsen og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling) og Odense Bys Museer. Dets formål er at udvikle, afprøve og undersøge nye supplerende strategier til både formidling af og undervisning i kultur og kulturarv…

Henvender sig mest til: Lærere og pædagoger

Filosofi med børn

Filosofi med børn er et projekt som arbejder med efteruddannelse, udvikling og design af tværfaglige og tværinstitutionelle  forskningsprojekter. Projektet beskæftiger sig med emner såsom dialogisk undervisning, inklusion af minoriteter, sprogstimulering og filosofiske færdigheder. På længere sigt er det målet at bidrage til at forbedre børns læring, karakterdannelse og skoleoplevelse gennem aktiviteter, der er fagligt begrundet i forskning.

Henvender sig mest til: Lærere og pædagoger

Lærerværelset

Stedet for forskningsbaseret litteratur om undervisning i, om og med Andersen til de undervisere, som vil dykke lidt dybere ned i stoffet og selv blive endnu mere klog på H. C. Andersen.

HCA Symposion

Find efter- og videreuddannelser, der har relevans i forhold til H.C. Andersens liv og værk.