Tænk H.C. Andersen
på nye måder!

Nøgleord

Centralt i H.C. Andersen Fondens prioritering af bidrag til De eventyrlige Lege står følgende nøgleord:

Mønsterbrud

H.C. Andersen var både i sit liv og i sin kunst en mønsterbryder. Nøgleoret ”Mønsterbryder” passer på elever, der tør og kan bryde med et ”sådan plejer det at være”.

Mødet med det andet

Nysgerrigt og videbegærligt begav H.C. Andersen sig ud på adskillige rejser – både i bogstavelig og i overført betydning. Nøgleordene ”Mødet med det andet” passer til elever, der kan inddrage det fremmede, det grænseoverskridende eller det ukendte.

Fantasi & skabertrang

Med sine eventyr åbnede H.C. Andersen et fantastisk univers med utallige forestillinger og nye måder at opleve, forstå og fortolke tilværelsen på. Nøgleordene ”Fantasi og skabertrang” passer til elever, der kan tænke ud af boksen og som har lyst til at skabe noget nyt.

Det store i det små

H.C. Andersens eventyr er tidløse og handler om universelle, almenmenneskelige erfaringer. De kredser om en søgen efter sandhed, godhed, skønhed og retfærdighed, og de viser os, hvorledes mennesker overalt i verden blomstrer op ved andres empati, nærvær, anerkendelse og kærlighed. HCA’s eventyr peger på stærke menneskelige potentialer, som kan vise os veje mod en bedre verden. Nøgleordene ”Det store i det små” passer fx til elever, der har fokus på bæredygtig udvikling og som har forståelse for at selv små handlinger i dagligdagen kan have betydning for en større sammenhæng.