Bibliotek

Udgivelser til undervisning

Herunder kan du finde H.C. Andersen Educations forslag til udgivelser til brug i undervisning.

bibliotek.dk

– avanceret søgning med udgivelser om og omkring H. C. Andersen

H.C. Andersen Centerets bibliotek

– søg i H.C. Andersen Centeret’s (SDU) bibliotek

Den etiske H.C. Andersen

Nye perspektiver på gamle historier.

Af Tony S. Andersen og Anne-Marie S. Christensen
ISBN: 9788772110288
Forlag: Dansklærerforeningens Forlag
Målgruppe: Udskolingen, stx, hhx, htx, hf, eux, Læreruddannelsen, Højskoler (og enhver med interesse for H.C. Andersen og etik)

H.C. Andersens eventyr udfordrer vores etiske antagelser og bidrager til etisk tænkning i kraft af deres særlige litterære form. Bogen viser, hvilke etiske dimensioner man kan udforske med udgangspunkt i hans eventyr og en række perspektiveringstekster.

Læs Andersen!

– inspiration til undervisere og studerende

Af Steen Beck
ISBN: 9788793060876
Forlag: U Press
Målgruppe: Undervisere og studerende

Hvad kan inspirere lærere og elever, undervisere og studerende, når de sammen vil fordybe sig i H.C. Andersens eventyr?

Med Læs Andersen! åbnes der for en genfortryllelse af den verdenskendte digters univers. Bogens analyser og fortolkninger udfordrer til skarp litteraturlæsning og gør samtidig digteren til en nærværende samtalepartner i læserens eget dannelsesprojekt.

På sin pædagogiske opdagelsesrejse kommer Steen Beck på sporet af en ny og engagerende litteraturundervisning, når han nærlæser Nattergalen, Hyrdinden og Skorsteensfeieren, De røde Skoe, Skarnbassen, ’Alt paa sin rette Plads!’, Sneedronningen og Skyggen.

100 lærerige opgaver

til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr

Af Dennis Hornhave Jacobsen og Marie Louise Johansen
ISBN: 9788772043661
Forlag: Klim
Målgruppe: 3.-4. klasse (indskoling og mellemtrin)

Kreativt og lærerigt materiale til Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr til brug derhjemme eller i skolen. Materialet består af en hovedbog med opgaver til hvert eventyr, der varierer mellem kreative opgaver med formgivning og musik og fordybelsesopgaver, hvor barnet dykker ned i H.C. Andersens særlige måde at bruge sproget på. Det er kendetegnende for materialet, at fantasien og fortælleglæden er i fokus. Bogen indeholder desuden masser af ‘fun facts’ om H.C. Andersens liv.

Skal bogen bruges i skolesammenhæng, kan læreren på materialets hjemmeside finde en lærervejledning, der bygger på ‘Den Andersenske metode’, udviklet af Jacob Bøggild fra H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet og museumsinspektør Henrik Lübker, ansvarlig for formidlingen i H.C. Andersens Hus og Barndomshjem.

{

H.C. Andersens historier handler om hjertet og fantasien, som gør os til mennesker. I denne bog møder vi H.C. Andersen ved at lege os ind i hans eventyrlige skatkammer.

Johs. Nørregaard Frandsen
Professor, leder af H.C. Andersen Centret

{

100 LÆRERIGE OPGAVER TIL SIGURD FORTÆLLER H.C. ANDERSENS EVENTYR er en guldgrube af tricks til at lukke den gamle digters verden op med. Lærebogen gør vores indsigt i alt det, som H.C. Andersen står for, og vores forståelse for alt det, han vil sige os, meget større.”

Jens Thodberg Bertelsen
Rektor emeritus, leder af H.C. Andersen Fonden/Uddannelse

Sigurd fortæller H. C. Andersens eventyr

Af Sigurd Barrett
ISBN: 9788740050400
Forlag: Politikens forlag
Målgruppe: Førskole, indskoling og mellemtrin (fra 5 år)

Sigurd Barrett fortæller og genfortæller kendte og som mindre eventyr med ord, som målgruppen i højere grad har kendskab til. Fx Prinsessen på ærten, Tommelise, Hvad far gør er altid det rigtige og Kejserens nye tøj.