Undervisningstilbud

H.C. Andersen Education er målrettet alle alderstrin

Hans Christian Andersen Education tilbyder en række undervisningsmaterialer og aktiviteter for førskole, grundskole og ungdomsuddannelser samt pædagoger og undervisere. Formålet med siden er, at inspirere fagpersoner til aktivt at bruge H.C. Andersens eventyr, historier, liv og værdisæt i undervisningen af børn og unge.

Hvert år afholdes et symposion i Odense, hvor inspiration og videndeling omkring undervisningen i, om og med H.C. Andersen er formålet. H.C. Andersen Symposion afholdes af H.C. Andersen Fonden. Læs mere om dagen her.

I “lærerværelset” findes spændende baggrundsmateriale i form af artikler, podcasts, videoer og rapporter, der giver indsigt i, hvordan man kan undervise med afsæt i H.C. Andersen. Materialet henvender sig primært til pædagoger, lærere og studerende, som arbejder med børn og unge i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Men alle andre interesserede kan også læse med.

I et samarbejde med SDU tilbydes løbende efteruddannelse i H.C. Andersens eventyr, værker og metoder. Læs mere om mulighederne her.