Efteruddannelse

Dyk dybere ned i Andersen

Efter- og videreuddannelse med fokus på H.C. Andersens liv, værk og metode.

Den genfortryllede Andersen

Master Class – efteruddannelse for lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne

– Er du interesseret i at forny din undervisning i litterære tekster på måder, som kan engagere dine elever?
– Har du lyst til at fordybe dig i nærlæsninger af tekster og diskutere dem med gode kollegaer?
– Har du brug for at genfortrylle din undervisning i H. C. Andersens eventyr?
Så er det oplagt, at du deltager i kurset Den genfortryllede Andersen i efteråret 2019.

Kursustilrettelæggere og -undervisere er lektor, ph.d. Steen Beck, Syddansk Universitet, og lektor Tony Andersen, Odense Katedralskole, som tidligere afholdt et 1-dages kursus om HCA.

Kursusbeskrivelse

Kurset har et nyt format ved at kombinere 3 fordybelsesseminarer i efteråret 2019 med undervisningsdesigns. Formålet er at præsentere deltagerne for ideer til læsninger af og forløb om H.C. Andersens eventyr og historier i undervisningen og herved give inspiration til litteraturdidaktiske overvejelser i forhold til undervisning i H.C. Andersen. På fordybelsesseminarerne giver kursets arrangører og inviterede forskere oplæg, og der bliver rig lejlighed til at deltage i samtaler om, hvordan man med udgangspunkt i Andersens eventyr kan engagere elever i tekstlæsningen ved at kombinere nærlæsning, historisk læsning, meddigtning og eksistentiel perspektivering med retning mod elevernes eget liv.

Der bliver også mulighed for at arbejde med undervisningsdesigns, som deltagerne afprøver i deres egen undervisning, og for at deltage i udarbejdelse af en bog om nye måder at undervise i Andersen og litterære klassikere på.

Den genfortryllede Andersen arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber og H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet og H.C. Andersen Fonden.

Steen Beck forsker i didaktik og lærerprocesser og har udgivet bogen Læs Andersen! En inspirationsbog til undervisere og studerende, som omhandler syv eventyr af H.C. Andersen og diskuterer forskellige måder at læse disse på i undervisningen. Tony Andersen er medforfatter til bogen Den etiske H. C. Andersen, som har fokus på etiske problemstillinger i en række Andersen-eventyr og rummer oplæg til tematisk læsning i danskundervisningen. De to bøger udleveres som en del af kursusprisen.

Læs mere her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/efteruddannelse+for+gymnasiesektoren_boerne+og+ungeomraadet_biblioteker/skolebaserede+kurser/den+genfortryllede+andersen

 

 

Åbent online-kursus i H.C. Andersen forfatterskab

Kurset udbydes i regi af Massive Open Online Courses (MOOC).