Undervisning & læring

Udskoling

H.C. Andersens eventyr

Her finder du udvalgte H.C. Andersen eventyr og værktøjer til at fortolke eventyrene på nye måder – tilpasset aldersgruppen Udskoling 7. – 10. klasse.

Eksemplerne er tænkt som inspiration til, hvordan man kan arbejde med H.C. Andersens eventyr.

Den grimme ælling

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for det Sprog havde han lært af sin Moder. Rundtom Ager og Eng var der store Skove, og midt i Skovene dybe Søer; jo, der var rigtignok deiligt derude paa Landet! …

Filosofi i skolen
Originaltekst
Opgaver

Hyrdinden og Skorsteensfeieren

Har Du nogensinde seet et rigtig gammelt Træskab, ganske sort af Alderdom og skaaret ud med Snirkler og Løvværk? Just saadant et stod der i en Dagligstue, det var arvet fra Oldemoder, og udskaaret med Roser og Tulipaner fra øverst til nederst; der vare de underligste Snirkler og mellem dem stak smaa Hjorte Hovedet frem med mange Takker, men midt paa Skabet stod snittet en heel Mand, han var rigtignok griinagtig at see paa og grine gjorde han, man kunde ikke kalde det at lee, han havde Gjedebukkebeen, smaa Horn i Panden og et langt Skjæg …

Tekstanalyse
Original tekst
Tekstanalyse

Stedbaseret undervisning: Brug historien: Odense

Historieundervisning i 7. – 10. klasse. Udgangspunkt i et konkret steds historiebrug-Odenses bymidte. Hvordan er den lokale kulturarv blevet brugt, hvordan bruges den aktuelt, og hvordan vil eller bør den blive brugt i fremtiden? Undervisningsformen er dialogisk, bevægelsesorienteret og en veklsen mellem læsning, øvelser og elevfremlægning. …

Stedbaseret undervisning
til “H. C. Andersen og stedet”

Svinedrengen

Der var engang en fattig Prinds; han havde et Kongerige, der var ganske lille, men det var da altid stort nok til at gifte sig paa, og gifte sig det vilde han.

Nu var det jo rigtignok noget kjækt af ham, at han turde sige til Keiserens Datter: “vil Du ha’ mig?” men det turde han nok, for hans Navn var vidt og bredt berømt, der vare hundrede Prindsesser, som vilde have sagt Tak til, men see om hun gjorde det…

Tekstanalyse
Original tekst
Opgaver

De Røde Skoe

Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe, saa at den lille Vrist blev ganske rød og det saa grueligt.
   Midt i Bondebyen boede den gamle Moer Skomagers, hun sad og syede, saa godt hun kunde det, af røde, gamle Klæde-Strimler et Par smaa Skoe, ganske kluntede, men godt meente vare de, og dem skulde den lille Pige have. Den lille Pige hedte Karen…

Tekstanalyse
Original tekst
Opgaver
Podcast

Toppen og Bolden

Toppen og Bolden laae i Skuffe sammen mellem andet Legetøi, og saa sagde Toppen til Bolden: ”Skulle vi ikke være Kjærestefolk, siden vi dog ligge i Skuffe sammen”; men Bolden, der var syet af Saffian, og bildte sig ligesaa meget ind, som en fiin Frøken, vilde ikke svare paa saadant noget.

   Næste Dag kom den lille Dreng, der eiede Legetøiet, han malede Toppen over med Rødt og Gult, og slog et Messing-Søm midt i den; det saae just prægtigt ud, naar Toppen svingede rundt…

Tekstanalyse
Original tekst
Podcast