Stedbaseret undervisning

Brug historien: Odense

H.C. Andersen og stedet

Om projektet:

  • Historieundervisningen i 7. –10. klasse.
  • Kompetenceområde: historiebrug
  • Udgangspunkt i et konkret steds historiebrug – Odenses bymidte. Hvordan er den lokale kulturarv blevet brugt, hvordan bruges den aktuelt, og hvordan vil eller bør den blive brugt i fremtiden?
  • Formålet er at styre elevernes historiebevidsthed og forståelse af, at historie snarere end singulær, lineær og objektiv, er mangefacetteret, labyrintisk, og kontinuerligt genskrives ud fra mange subjektive interesser.
  • Undervisningsformen er dialogisk, bevægelsesorienteret og en veklsen mellem læsning, øvelser og elevfremlægning.
  • Arbejder med uddrag af H.C. Andersens forfatterskab, der sætter fokus på odenseanske landemærker.
  • Lære med H.C. Andersen og ikke om H.C. Andersen

Opgaver til
“H.C. Andersen og stedet”

Af: Torsten Bøgh Thomsen og Dennis Hornhave Jacobsen

H.C. Andersen Centeret / University College Lillebælt / HistorieLab Nationalt Videnscenter for historie- og kulturarvsformidling