Undervisning & læring

Førskole

H. C. Andersens eventyr

Her finder du udvalgte H.C. Andersen eventyr i den originale tekst samt værktøjer til at fortolke eventyrene på nye måder – tilpasset aldersgruppen Førskole – vuggestue og børnehave.

Eksemplerne er tænkt som inspiration til, hvordan man kan arbejde med H.C. Andersens eventyr.

Elverhøj

Der løb saa vims nogle store Fiirbeen i Sprækkerne paa et gammelt Træ; de kunde godt forstaae hinanden, for de talte Fiirbene-Sproget.
   “Nei, hvor det rumler og brumler i den gamle Elverhøi!” sagde den ene Fiirbeen; “jeg har, for det Spectakel, nu ikke i to Nætter lukket mine Øine, jeg kunde ligesaa godt ligge og have Tandpine, for saa sover jeg heller ikke!”

Oplev Elverhøj
Originaltekst
Oplev Elverhøj på museum