H.C. Andersen Symposion 2021

Målgruppe:
Lærere, pædagoger og studerende

Dato: 4. februar 2021
Sted: Online webinar via Zoom

SDU og H.C. Andersen Fondens Uddannelsesspor har den glæde at invitere dig til et halvdags-webinar, der tager udgangspunkt i Andersens eventyr og historier, og som kan give dig inspiration til arbejdet med Andersen. Webinarets første del er et fælles oplæg om ”Natursyn i H. C. Andersens forfatterskab”. Webinarets anden del består af forskellige workshops, der henvender sig til forskellige grene af det danske uddannelsessystem.

Program
13-13.10 Velkomst
13.10-14 Fælles oplæg: Natursyn i H.C. Andersens forfatterskab v. adjunkt Torsten Bøgh Thomsen, SDU
14-14.10 Pause
14.10-15.10 Workshops (vælg mellem tre forskellige)
15.10-15.15 Afslutning

Se invitation og det fulde program (pdf).

Deltagelsen er gratis men forudsætter din tilmelding senest torsdag 21. januar 2021 via linket https://event.sdu.dk/hca Link til webinaret udsendes ca. 1 time før start.
For spørgsmål kontakt specialkonsulent Anne Høgedal anhoe@sdu.dk