De Eventyrlige Lege 2022 om H.C. Andersens eventyr Tommelise

Vind 10.000 kr. til klassekassen!

Tommelise

PÅ NYE MÅDER

Alle elever i grundskolens ældste klasser (7.-10.) og på ungdomsuddannelserne er inviteret til at deltage i konkurrencen om at fortælle Tommelise på nye måder. Man kan deltage enkeltvis, i grupper eller som klasse. Hver klasse kan deltage med højst tre bidrag. Laves flere produkter i en klasse, må klassen afgøre, hvilke bidrag de ønsker at indsende til konkurrencen.

Som bekendt er H.C. Andersen verdensberømt. Eventyrene fortælles fra generation til generation, fordi de bliver ved med at fascinere børn og voksne, og fordi de rummer mange muligheder for nytænkning og kreativitet. H.C. Andersen Fonden, H.C. Andersen Festivals og H.C. Andersen Centret ved SDU inviterer danske skoleelever til at deltage i en konkurrence om at skabe nye og fantasifulde eksempler på, hvordan eventyret Tommelise også kan fortælles i dag.

Hvem kan deltage?
Alle elever i grundskolens ældste klasser (7.-10.) og på ungdomsuddannelserne kan deltage i konkurrencen om at fortælle Tommelise på nye måder. Man kan deltage enkeltvis, i grupper eller som klasse. Hver klasse kan deltage med højst tre bidrag. Laves flere produkter i en klasse, må klassen afgøre, hvilke bidrag de ønsker at indsende til konkurrencen.

Hovedpræmie til hele klassen
H.C. Andersen Festivals sponserer 6 præmier i alt. Der er en førstepræmie på 10.000 kr., en andenpræmie på 7.000 kr. og en tredjepræmie på 5.000 kr. til vinderne i hver kategori:

  • 7.-10. klasse i grundskolen
  • Ungdomsuddannelserne

Uanset om man deltager enkeltvis, som gruppe eller som samlet klasse, så er det HELE klassen, der vinder en af hovedpræmierne.

Hvad kan man deltage med?
For at deltage i konkurrencen skal man skabe et kreativt produkt, som knytter an til et eller flere af de motiver, som eventyret “Tommelise” rummer. Det er kun fantasien, der sætter grænser, men her er et par eksempler:

  • Film, musik, dans, drama (længde: max 3 minutter pr. bidrag)
  • Noveller, eventyr, digte, fortællinger, essays mv. (længde: max 750 ord pr. bidrag)
  • Billeder og fotos
  • Skulpturer, tegninger, klip og malerier

Hvordan skal bidraget indsendes?
Bidragene skal afleveres i digital form af højst 5 filer (pdf, jpg, word-format) eller via link til video uploadet på fx YouTube. Foruden selve bidraget afleveres også et beskrivelsesark, som kan downloades her. Alle bidrag og beskrivelsesark sendes til eventyrligelege@sdu.dk.

Forhåndstilmelding senest 1. april 2022 

Tilmeld dig via mail herunder.

Indsendelse af bidrag senest torsdag 5. maj 2022

Højst 5 filer (pdf, jpg, word-format) video som link. På mail link herunder.

Finalen

Udstilling og prisuddeling

Alle konkurrencebidrag vises på www.eventyrligelege.dk, men dommerne udvælger også de sjoveste, de bedste og de mest spændende til en udstilling under H.C. Andersen Festivals i uge 34.

Den 1. juni offentliggøres nomineringen af de tre bedste bidrag i hver kategori på www.eventyrligelege.dk og www.hcafestivals.dk/skoler-institutioner, og de seks nominerede klasser inviteres til at deltage i konkurrencens finale og prisuddeling, som afholdes i Odense torsdag 25. august 2022.

Hvad lægger dommerne vægt på?
I vurderingen af resultaterne lægger dommerne vægt på deltagernes forståelse, fortolkning og formidling samt på, at man kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, bevægelse, lyd og/eller billede i en form, der passer til genre og situation. Derudover lægger dommerne vægt på, at deltagerne tager højde for de nøgleord, som H.C. Andersen Fonden har lagt til grund for konkurrencen.

Nøgleord

Centralt i H.C. Andersen Fondens prioritering af bidrag til De eventyrlige Lege står følgende nøgleord:

Mønsterbrud
H.C. Andersen var både i sit liv og i sin kunst en mønsterbryder. Nøgleordet Mønsterbryder passer på elever, der tør og kan bryde med et “sådan plejer det at være”.

Mødet med det andet
Nysgerrigt og videbegærligt begav H.C. Andersen sig ud på adskillige rejser – både i bogstavelig og i overført betydning. Nøgleordene Mødet med det andet passer til elever, der kan inddrage det fremmede, det grænseoverskridende eller det ukendte.

Fantasi og skabertrang
Med sine eventyr åbnede H.C. Andersen et fantastisk univers med utallige forestillinger og nye måder at opleve, forstå og fortolke tilværelsen på. Nøgleordene Fantasi og skabertrang passer til elever, der kan tænke ud af boksen og som har lyst til at skabe noget nyt.

Det store i det små
H.C. Andersens eventyr er tidløse og handler om universelle, almenmenneskelige erfaringer. De kredser om en søgen efter sandhed, godhed, skønhed og retfærdighed, og de viser os, hvorledes mennesker overalt i verden blomstrer op ved andres empati, nærvær, anerkendelse og kær­lighed. HCA’s eventyr peger på stærke menneskelige potentialer, som kan vise os veje mod en bedre verden. Nøgleordene Det store i det små passer fx til elever, der har fokus på bæredygtig udvikling og som har forståelse for at selv små handlinger i dagligdagen kan have betydning for en større sammenhæng.

Download
konkurrencefolder

Download
beskrivelsesark