Nøgleord til brug i undervisningen med H.C. Andersen

”Fantasi er vigtigere end viden. For mens viden er begrænset til det, vi ved og forstår nu, så omfatter fantasi alt i verden og alt det, vi med tiden kommer til at vide og forstå” (Albert Einstein).

H.C. Andersen Fonden indgår som en understøttende, koordinerende og initierende aktør i tværgående samarbejder, projekter og partnerskaber. Fonden uddeler ikke midler på baggrund af ansøgninger til enkeltstående initiativer, men understøtter større og tværgående initiativer, som typisk involverer en flerhed af udførende samarbejdspartnere. På dette grundlag søger H.C. Andersen Fonden at fremme uddannelser, hvis undervisning i, om eller med H.C. Andersen lægger vægt på et eller flere af følgende nøgleord: ”Mønsterbrud”, ”Mødet med det andet”, ”Fantasi og skabertrang” og ”Det store i det små”.

Læs mere om H.C. Andersen Fonden og lær mere om de fire nøgleord her:
http://hcandersen.org/da/uddannelse/information/vaerdiord/