”Ind i sjælen – ud i verden” (Podcast)

Nedenstående er et uddrag fra iBogen

En podcast-serie om H. C. Andersens eventyr og historier.
Af gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Podcasten henvender sig primært til gymnasielærere og giver forskellige bud på, hvad man som underviser kan hæfte sig ved i arbejdet med givne eventyr og historier.


Podcast:
”Ind i sjælen – ud i verden”, lyt med her:

 

Episode 1: Hyrdinden og Skorstensfejeren

Tryghed. Lykke. Magt og identitetsdannelse. Drømme og begrænsninger. ”Hyrdinden og skorstensfejeren” rummer alle disse ingredienser, og det tager ikke lang tid før værterne begynder at diskutere om hyrdinden svigter sin potentielle lykke. Steen er mest til begær, Sartre og internalisering, mens Tony hælder mere til middelmådighed. Podcasten er skudt i gang, og vi når også at strejfe Kierkegaard og Helle Helle.

Hyrdinden og Skorstensfejeren

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 2: Nattergalen

I dette afsnit tager vi til Kina, hvor alle som bekendt er kinesere, og hvor fortællingen om ”Nattergalen” finder sted. Vi taler om dobbeltkommunikation og magtkritik, om kunstens og kunstnerens rolle i samfundet, og om hvorvidt Andersen er en bedre eventyrdigter end skuespilforfatter pga. eventyrets plastiske form. Vi diskuterer også, hvordan man egentlig skal udtale ”P!”, og hvad ”Nattergalen” har at gøre med det antropocæne, med Henry Ford og med evidensbaserede læreplaner.

Nattergalen

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 3: Svinedrengen

Der er gang i fortolkningshuset når vi tager ”Svinedrengen” under behandling. Steen vil kysse og danse polka og hopsa, og han synes at Tony er en smule for høvisk i sin analyse. Tony derimod er forarget over prinsens spil der er langt fra en passende forførelsesstrategi. Til sidst når vi dog frem til en læsning af eventyret som Andersen næppe havde forudset, men som er temmelig relevant i en tid hvor hævnporno er et begreb.

Svinedrengen

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 4: De Røde Skoe

En subtil fortælling om narcissisme og skofetichistisk besættelse eller kropsforskrækket forherligelse af selvamputering og dødsdrift!? H. C. Andersens fortælling om ”De røde Skoe” bringer hurtigt værterne ud i en samtale om, hvordan man skal forstå Karens udvikling fra nydelsessyg pige til from kristen. Tony er mildest talt kritisk over for slutningen om Karens himmelfart, mens Steen forsøger sig med religionspsykologi og teologi. Enige er de to værter dog om, at ”De røde Skoe” er en fascinerende og grotesk historie i et balstyrisk felt mellem poetisk realisme, eventyr og veritabel horror.

De Røde Skoe

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 5: Den Standhaftige Tinsoldat

Dannelsesrejse, begær og normalitetsregimer. Der er nok at tage fat på når vi behandler det tragiske tingseventyr om ”Den Standhaftige Tinsoldat”. Steen vil gerne tale om skæbnemagter, men Tony lokker ham med på en anderledes fortolkning hvor sociale forskelle, handicap og acceptable seksuelle drifter er centrale elementer. Soldaten med den skadede krop kommer i centrum, og der perspektiveres til både Michel Foucault og Casper Eric.

Den Standhaftige Tinsoldat

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 6: Toppen og Bolden

Åh ja, den kærlighed. Toppen er forelsket i bolden, men bolden hopper op i luften, fordi den er fin på den og hellere vil giftes med en svale. Til sidst hopper den lige op i tagrenden, og der ligger den i årevis og mister kraft og saft. De to værters samtale om ”Toppen og Bolden” eller ”Kjærestefolkene” kommer hurtigt til at handle om, hvorvidt de to nu også var kærester, da de blev adskilt, og hvad der ellers kan findes af køns- og klasseforskelle i dette prægtige, men også dybt pessimistiske eventyr. Tony tager de etiske briller på og mener, at Toppen nok kunne have opført sig mere høvisk, da den fandt Bolden i skraldespanden. Steen mener, at der egentlig aldrig var tale om kærlighed, og at eventyret i højere grad handler om forgængelighed og dødens uafvendelighed. 

Toppen og Bolden

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 7: Grantræet
I dagens postcast lægger de to værter et grantræ på den psykologiske briks. For minder det kære træ i eventyret ”Grantræet” ikke lidt om alle os, der haster afsted mod fremtids fjerne mål? Og hvorfor er grantræet egentlig så glad for historien om Klumpe-Dumpe, at det udvikler sig til en populær fortæller på loftet? Til sidst i afsnittet tager samtalen pludselig en drejning og ender i en økokritisk problematisering af menneskets brug og misbrug af naturen.

Grantræet

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 8: Skyggen
I de hede Lande, der kan rigtignok Solen brænde! Folk blive ganske mahognibrune; ja i de allerhedeste Lande brændes de til Negre, men det var nu kun til de hede Lande, en lærd Mand var kommen fra de kolde; der troede han nu at han kunde løbe om, ligesom der hjemme, jo det blev han snart vant fra. Han og alle fornuftige Folk maatte blive inde, Vindues-Skodder og Døre bleve lukkede den hele Dag; det saae ud som hele Huset sov eller der var ingen hjemme. Den smalle Gade med de høie Huse, hvor han boede, var nu ogsaa bygget saaledes at Solskinnet fra Morgen til Aften maatte ligge der, det var virkeligt ikke til at holde ud! 

Skyggen

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 9: Snedroningen
Historien om Kay og Gerda er historien om et syndefald, et tab af uskyldighed og hjertets sprog, en affortryllelse af verden: Steen frydes over de mange facetter af ”Snedronningen”, mens Tony er mere kritisk over for bl.a. den lejlighedsvis drivende sentimentalitet, de kolde fødder og de mange blomster. Der er tårer og munddask til alle, men i den sidste ende handler eventyret dog nok mest om kærlighed og de suveræne livsytringer. Det bliver helt bogstaveligt talt en dybdepsykologisk rejse ind i sjælen og ud i verden.

Snedroningen

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 10: Fyrtøjet
”Én, to – én, to” – der kommer en soldat marcherende hen ad landevejen, og lige om lidt er der sket en revolution eller to. I første afsnit er den nye sæson behandler vi den første historie i det første hæfte, nemlig ”Fyrtøjet”: Vi taler bl.a. om, hvordan Andersen revolutionerer og karnevaliserer eventyrgenren, men vi undersøger også, hvad der sker, hvis man opfatter soldaten som en traumatiseret krigsveteran, der er ved at gå i stykker.  Steen overvejer om eventyret udlader en social aggression, mens Tony forestiller sig, at de ikoniske tre hunde er terroriserende dogs of war, der kræver lydighed over for soldaten.

Fyrtøjet

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 11: Klokken
Universalromantik. Organismetanke. Panteisme. I dette afsnit ser vi nærmere på eventyret om ”Klokken”, og vi undersøger, bl.a. hvorfor denne næsten programmatiske tekst først skrives i 1845. Vi diskuterer den sanselige sameksistens og samhørighed med Naturen, der positioneres i teksten, og som også kan findes i dag, og vi prøver om klokken kan få en anden klang ved at lytte efter disharmonier i konflikten mellem spidsborgerne på den ene side og kongemagten og almuen på den anden. Til sidst forsøger Tony at queere eventyret, hvilket straks får Steen til at fremhæve skellet mellem homoseksualitet og homosocialitet.

Klokken

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 12: Den grimme ælling
Vi tager fat på signaturhistorien ”Den Grimme Ælling”, der næsten er synonym med eventyrforfatteren selv. Vi taler selvfølgelig om biografisme og branding, men også om eksklusion og inklusion i sociale arenaer og om anarkistiske punk-ænder og kulturanalyse. Steen synes, det er en smuk fortælling, der handler om at nå frem til sig selv og giver håb til de underkuede, mens Tony er mere bekymret, for hvad nu hvis det man når frem til, er et destruktivt fællesskab? Pludselig bliver det en smule farligt, for social udstødelse kan let føre til vrede og aggression, som man ser det i Todd Phillips’ film Joker. Måske er den grimme ælling i virkeligheden en foruroligende ælling?

Den Grimme Ælling

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 13: Tommelise
På overfladen kunne det ligne et Disney-eventyr med skrubtudser og oldenborrer, markmus og muldvarp, men værterne overraskes igennem samtalen af dybden og facetterne i ”Tommelise”, hvor hovedpersonen er begærsobjekt for mange, men samtidig viser sig at være et aktivt handlende subjekt. Det pibler frem med tanker og idéer, og dekonstruktion, frugtbarhedsmyter og den klassiske konflikt mellem fornuft og følelse bliver bl.a. berørt, indtil vi når frem til afslutningen, som måske ikke er så lykkelig, som vi tror, og hvor svalen, den klassiske wing man, måske ender i centrum.

Tommelise

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 14: “Alt på sin rette Plads!”
Hvordan lyder en revolution? Måske indledes den med fløjter og stormklokker? I ”Alt på sin rette plads!” leverer H. C. Andersen en benhård historisk analyse, der måske er tænkt som en advarsel til sin samtid i efter revolutionsårene i midten af 1800-tallet. Der er kapitalisme og klassekamp, og Andersen nærmer sig Karl Marx, men skræmmes måske af sin egen fantasi og afblæser revolution så hurtigt, at han slet ikke når at få sat et punktum.

“Alt på sin rette Plads!”

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 15: Den lille Havfrue
Det handler om en ikonisk figur, og det handler om at lave en podcast på trods af nedlukning. Denne gang mødes vi i det virtuelle rum og diskuterer ”Den lille Havfrue”. Det går lidt ud over lyden, men til gengæld er humøret højt og eventyret godt. Vi taler om kærlighed og død, om sjæl og begær, om havfolk og luftånder, og om hvorfor det er de kvindelige figurer i Andersens univers, der er de mest interessante. Og så prøver vi at få greb om den sære og moraliserende slutning.

Den lille Havfrue

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 16: Klods-Hans
Vil man virkelig gerne have Klods-Hans som konge? Det spørgsmål stiller vi os selv i dette afsnit, hvor Steen hylder innovationen, kreativiteten og det ukonventionelle, mens Tony er temmelig kritisk over for kaospiloten Klods-Hans. Og måske handler eventyret i virkeligheden mest om prinsessen?

Klods-Hans

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 17: Den store Søslange
Vil man virkelig gerne have Klods-Hans som konge? Det spørgsmål stiller vi os selv i dette afsnit, hvor Steen hylder innovationen, kreativiteten og det ukonventionelle, mens Tony er temmelig kritisk over for kaospiloten Klods-Hans. Og måske handler eventyret i virkeligheden mest om prinsessen?

Den store Søslange

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 18: Skarnbassen
Narcissistisk, indbildsk, fortørnet og dybt, dybt misundelig. Sådan er hovedpersonen i Andersens historie om skarnbassen der drager på en parodisk dannelsesrejse. Han oplever at han ikke er herre i sit eget liv, men bliver måske alligevel slet ikke klogere på rejsen – og finder blot på andre historier der passer bedre til selvopfattelsen. Måske er det også ok at nå frem til en livsløgn og et selvbedrag hvis bare det gør os lykkelige eller i stand til at forlige os med tilværelsen? Solen skinner i hvert fald til sidst på den meget menneskelige skarnbasse.

Skarnbassen

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 19: Historien om en moder
Sorg er kærlighed, som man ikke kan komme af med. Og det er netop sorgens anatomi, som Andersen undersøger i denne historie. Vi kommer også forbi bl.a. teodice-problemet, og vi bemærker en mulig gåde i eventyret, som Jakob Bøggild også har pointeret i sin bog “Svævende stasis”. Vi beklager på forhånd, at lyden desværre bærer præg af en sløj netforbindelse, og vi håber, at vi næste gang kan mødes ansigt til ansigt igen.

Historien om en moder

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 20: “Hun duede ikke”
Denne gang griber vi fat i almueforfatteren H. C. Andersen, der ikke skriver eventyr med overnaturlige væsner, men derimod kras socialrealisme. I “Hun duede ikke” står den på snaps, Forsyn og tilværelsens uretfærdighed. Så er I advarede…

"Hun duede ikke"

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.

Episode 21: Det gamle Huus
Vi lever ikke kun i ét nu, men er omgivet af og bærer på historier. Men hvordan forholder vi os til vores fortid? Og hvem husker os når vi er borte? Lyt med når vi kigger på H.C. Andersens fortælling ”Det Gamle Hus” der bl.a. handler om alderdom og død, men også er en dannelseshistorie om hvordan vi kan bruge fortiden, både som unge og ældre. Tony må citere Søren Ulrik Thomsen, og Steen mindes sin mormor og morfar i Holbæk. Og vi ender med at reflektere over selve fortidens død, men inden da når vi også bruge tid på én af Andersens interessante bifigurer, nemlig en rasende, fortvivlet og ikke mindst hysterisk tinsoldat.

"Hun duede ikke"

med gymnasielærer Tony S. Andersen og lektor ved SDU, Steen Beck.