Rapport om børnekulturformidling

Fra Laboratorium for børnekulturformidling

Følgeforskningen og rapporten er udarbejdet af Mette Vedel Kiilerich (OBM) med støtte fra HistorieLab (UCL).

Om projektet:
Projektet ”Laboratorium for børnekulturformidling” er et igangværende samarbejde mellem University College Lillebælt (pædagog- og læreruddannelsen og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling) og Odense Bys Museer. Dets formål er at udvikle, afprøve og undersøge nye supplerende strategier til både formidling af og undervisning i kultur og kulturarv. Strategierne skal have et gennemgående fokus på børns selvforståelse i forhold til deres omgivende kulturarv, og dennes indvirkning på deres forskellige møder med kulturarvsformidlende institutioner. Desuden skal de søge at åbne op for en ligeværdig dialog imellem børn og voksne omkring arbejdet med kulturarv. Samarbejdet skal derfor af flere omgange munde ud i både konkrete formidlings-og undervisningsideer, men også en model til et løbende vidensgenererende samarbejde mellem kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og skoler.

Download rapporten her: https://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/7178-2/