Filosofi i skolen

Om projektet:
Filosofi i Skolen er et projekt som arbejder med efteruddannelse, udvikling og design af tværfaglige og tværinstitutionelle  forskningsprojekter. Projektet beskæftiger sig med emner såsom dialogisk undervisning, inklusion af minoriteter, sprogstimulering og filosofiske færdigheder. På længere sigt er det målet at bidrage til at forbedre børns læring, karakterdannelse og skoleoplevelse gennem aktiviteter, der er fagligt begrundet i forskning.

Delprojekter under Filosofi i Skolen
Der foregår mange og ret forskelligartede aktiviteter og samarbejder under Filosofi i Skolen. Her har vi samlet eksempler på delprojekter som kan give et indtryk af hvad der optager os.

 • Filosofisk dialog og de 17 Verdensmål
 • H.C. Andersen og Filosofisk dialog
 • Kompetenceudviklingsforløb i Filosofi med børn (lærer og pædagoger i Odense Kommune)
 • Vedligeholdelsesforløb i Filosofi med børn ( lærer og pædagoger i Odense Kommune)
 • Sprog i børnehaveklassen (udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet)
 • Filosofisk dialog og inklusion af minoritetselever
 • Filosofiske dialog og sproglig udvikling
 • Filosofisk dialog i naturfag
 • Filosofisk dialog på EUX
 • Filosofisk dialog blandt sygeplejersker
 • Filosofisk dialog i børnehavehøjde

Hvis du er interesseret i at høre mere om de forskellige projekter eller har ideer til nye spændende projekter, er du velkommen til at skrive til  os på filosofiiskolen@sdu.dk

Nøglepersoner i projektet:
Caroline Schaffalitzky – projektleder
Søren Sindberg Jensen
– post.doc.
Anni Nielsen
– videnskabelig assistent

https://www.sdu.dk/da/filosofiiskolen