At undervise med H.C. Andersen

Aktualitet, Årg. 14 Nr. 2 (2020): At undervise med H.C. Andersen 

Dette særnummer af tidsskriftet Aktualitet præsenterer otte essays med forskellige perspektiver, der kan bruges i undervisning med H.C. Andersen.
Essaysamlingen opfordrer til eksperimenter med, hvordan H.C. Andersens eventyr kan bruges i eksistentielle refleksioner over, hvorfor vi mennesker tænker og mener som vi gør. Hvis man inddrager denne dimension i forståelsen af H.C. Andersen, kan det kaldes at undervise med H.C. Andersen.
Teksterne er tænkt til undervisningsbrug: De kan læses af undervisere, der ønsker at indtænke denne dimension i H.C. Andersen-undervisningen, og de er også skrevet i et sprog, så de kan læses af elever i grundskolernes udskoling og i gymnasiet.

Særnummeret indeholder følgende essays:

At tænke og undervise med H.C. Andersen 
Anne Klara Bom, Torsten Bøgh Thomsen

H.C. Andersens metode 
Jacob Bøggild, Henrik Lübker

H.C. Andersens univers
Jacob Bøggild, Anne Klara Bom

H.C. Andersens eventyr til debat
Anne Klara Bom

H.C. Andersen og etikken
Anne-Marie Søndergaard Christensen, Tony Andersen

H.C. Andersen i et idéhistorisk perspektiv
Torsten Bøgh Thomsen

H.C. Andersen – liv og værker
Ane Grum-Schwensen

H.C. Andersens samtid
Johs Nørregaard Frandsen

Eventyrgenren
Jacob Bøggild

Særnummeret er publiceret: 2020-07-01