Rundt om HCA

Artikler

At undervise med H.C. Andersen

Aktualitet, Årg. 14 Nr. 2 (2020): At undervise med H.C. Andersen

Dette særnummer af tidsskriftet Aktualitet præsenterer otte essays med forskellige perspektiver, der kan bruges i undervisning med H.C. Andersen. Essaysamlingen opfordrer til eksperimenter med, hvordan H.C. Andersens eventyr kan bruges i eksistentielle refleksioner over, hvorfor vi mennesker tænker og mener som vi gør. Hvis man inddrager denne dimension i forståelsen af H.C. Andersen, kan det kaldes at undervise med H.C. Andersen.

Download teksterne på tidsskrift.dk/aktualitet

At undervise med H.C. Andersen

H.C. Andersens metode

Af museumsinspektør, Ph.D Henrik Lübker og professor Jacob Bøggild

”I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser” lyder det i indledningen til et af H.C. Andersens mest kendte eventyr, ”Nattergalen”. Andersen fremhæver her noget selvindlysende, samtidig med at han skærper vores bevidsthed: Hvorfor påpeger han noget, som vi allerede ved?…

Download teksten her

H.C. Andersens metode

H.C. Andersen i sin samtid

Af professor Johs. Nørregaard Frandsen

”Vor Tid er Eventyrets Tid. Denne sætning skriver H.C. Andersen i indledningen til eventyret “Dryaden” fra 1868. Dryaden er en lille ånd, som er bundet af et liv i et træ uden for Paris. Hun kan ane lyset i den store by og vil så gerne opleve det. Bare én gang…”

Download teksten her

H.C. Andersen i sin samtid

H.C. Andersen – liv og værker

Af museumsinspektør, Ane Grum-Schwensen

”H.C. Andersens forfatterskab hører til blandt de mest udbredte i verden. På nuværende tidspunkt (2018) er der oversættelser af H.C. Andersens eventyr til 161 forskellige sprog. Flere faktorer i samspil har medvirket til, at Andersens eventyr – og livshistorie – har opnået denne udbredelse…”

Download teksten her

H.C. Andersen – liv og værker