HCA-Symposion 2019 

Andersen og teknologien

 

Dette års Symposion handler om H.C. Andersens forhold til datidens teknologi og de strømninger, der påvirkede samtiden.

Fredag den 1. november 2019 kl. 9.00 – 15.30
Sted: Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

HCA-Symposion 2019

Andersen og teknologien

Program

09.00             Ankomst og morgenkaffe

09.20             Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium v/ Rektor Johnny Gravballe Nielsen

09.30             Åbning af HCA-Symposion19 v/ Rådmand Jane Jegind

09.40             Kort om H.C. Andersen Fonden (v/ Professor Johs. Nørregaard Frandsen)
                        og fondens uddannelsesspor (v/ Rektor em. Jens Thodberg Bertelsen)

09.50             Professor Claus Michelsen, SDU: H.C. Andersen – H.C. Ørsted i undervisningen.

10.50             Pause

11.00             ”Høvlebænke” (1. runde)

12.00             Frokost

13.00             Direktør Lars Bregnehøj: ’’Om Aartusinder’’ set i teknologiskperspektiv

13.30             Professor Johs. Nørregaard Frandsen: ”Nattergalen” i undervisningen.

14.00             Kaffe

14.15             ”Høvlebænke” (2. runde)

15.15             Afrunding

Høvlebænke

Hans Christian Andersen - Education

Udkast til WEB-site for H.C. Andersen Fonden/Uddannelse

Målgruppe: Undervisning i, om og med HCA

Projektholder: Jens Thodberg Bertelsen m.fl. og Kreativ Grafisk, Odense

Opponent: Lektor Claus Chr. Koch, UCL

Hans Chr. Andersen og filosofi med børn

Undervisningsforløb

Målgruppe: Elever i grundskolen

Projektholder: Caroline Schaffalitzky og Anne Clara Bom (SDU)

Opponent: Professor Jeppe Bundsgaard, Aarhus Universitet

Downloade PDF

Undervisning i robotteknologi

Målgruppe: Undervisning på ungdomsuddannelserne

Projektholder: Lektor Søren Præstegaard, Odense Tekniske Gymnasium

Opponent: Lektor Gunver Majgaard, SDU, ROBOdidaktik

Downloade PDF

Podcasts

Syn på udvalgte HCA-eventyr

Målgruppe: Undervisning i, om og med HCA

Projektholder: Tony Andersen (Odense Katedralskole) og Steen Beck (SDU)

Opponent: Cand.mag., journalist Helle Solvang