HCA-Symposion 2018

HCA-Symposion 2018

Dette års HCA-Symposion handlede om Andersens rolle i undervisningen.

Fredag den 2. november 2018 kl. 9.00 – 15.30
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C

HCA-Symposion

Andersens rolle i undervisningen

Program

09.00             Ankomst og morgenkaffe

09.20             Velkommen til Historiens Hus v/ Arkivar Johnny Wøllekær

09.30             Åbning af HCA-Symposion 18 v/ Rådmand Jane Jegind

09.40             Kort introduktion til H.C. Andersen Fonden v/ Professor Johs. Nørregaard Frandsen og til Uddannelsessporets nøgleord v/ Rektor em.
Jens Thodberg Bertelsen

09.50             H.C. Andersen og stedet. Stedbaseret undervisning og læring v/ Lærer, freelancekonsulent Dennis Hornhave Jacobsen

10.50             Pause

11.00             Høvlebænke (1. runde)

12.00             Frokost, Birk & Conrad, Karen Brahes Vej 3, 5000 Odense

13.00             Den grimme Ælling. Hvordan kan der arbejdes med Andersen i undervisningen? v/ Ph.d. Mads Sohl Jessen

14.00             Kaffe

14.15             Høvlebænke (2. runde)

15.15             Afrunding

Høvlebænke

Læs Andersen!

Syv eventyr – analyser og undervisningsvejledning

Målgruppe: Gymnasiet

Projektholder: Lektor Ph.d. Steen Beck

Opponent: Lektor em, Ph.d. Karin-Ann Madsen

Downloade PDF

Opspor eventyret

Kan man bruge historiefagets metoder til at arbejde med H.C. Andersens eventyr Museumsprojekt.

Målgruppe: for elever i udskolingen

Projektholder: Museumsinspektør Mette Stauersbøl Mogensen og rundviser Marie Louise Johansen

Opponent: Professor Jeppe Bundsgaard

Downloade PDF

Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr – fortællinger, undren og læring

Kunsten at genfortælle H.C. Andersens eventyr for børn.

Målgruppe: Indskoling

Projektholder: Komponist og forfatter Sigurd Barrett og læremiddelforfatter, freelancekonsulent Dennis Hornhave Jacobsen

Opponent: Professor Johs. Nørregaard Frandsen

Downloade PDF

The fairy tales of Hans Christian Andersen as an ethos for global pedagogical development and implementation

Efteruddannelse af børnehavepædagoger i Asien, herunder Kina, Japan og Sydkorea.

Målgruppe: Indskoling

Projektholder: Højskoleforstander Mogens Godballe

Opponent: Cand.pæd. Karin Eskesen

Downloade PDF