HCA-Symposion 2017

Andersens rolle i undervisningen

Dette års HCA-Symposion handlede om Andersens rolle i undervisningen.

Tirsdag den 31. oktober kl. 9.00 – 15.30
Sted: UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

HCA-Symposion

Andersens rolle i undervisningen

Program

09.00             Ankomst og morgenkaffe

09.25             Velkommen til University College Lillebælt (v/ Rektor Erik Knudsen)

09.30             Åbning af HCA-Symposion 17

09.40             Kort introduktion til H.C. Andersen Fonden (v/ Professor Johs. Nørregaard Frandsen) og
til fondens uddannelsesspor (v/ Rektor emeritus Jens Thodberg Bertelsen)

09.50             Museumsinspektør, Ph.D Henrik Lübker: ”At læse verden med Andersen”. Et bud på en andersensk metode

10.50             Pause

11.00             Høvlebænke (1. runde)

12.00             Frokost

12.45             Ph.D Thorsten Bøgh Thomsen, SDU: ”De røde sko”. Hvordan kan der arbejdes med Andersen i undervisningen?

13.45             Kaffe

14.00             Høvlebænke (2. runde)

15.00             Opsamling og afslutning

Høvlebænke

Den genfortryllende Andersen

Master Class – efteruddannelse for lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne

Projektholder: Professor Jacob Bøggild, HC Andersen Centret, SDU, Lektor Steen Beck, SDU og Lektor Tony Andersen, Odense Katedralskole.

Opponent: Rektor Susan Mose, Sct. Knuds Gymnasium, Odense

Download Projektbeskrivelse

Vores H.C. Andersen

Museumsprojekt for elever i 2. og 5. klasse

Projektholder: Børne- og ungekoordinator Frederikke Schødts, Odense Bys Museer, Museumsinspektør Henrik Lübker, Odense Bys Museer

OpponentProfessor emeritus Olga Dysthe, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Download Projektbeskrivelse

Oplæg om ”De Eventyrlige Lege"

– konkurrence for elever i overbygningen og på ungdomsuddannelserne

Projektholder: Lærer Rikke Mouritsen, Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense og Lektor emeritus Karin-Ann Madsen, Odense.

Opponent: Museumsinspektør Ane Grum-Schwensen, Odense Bys Museer og H.C Andersen Centret, SDU

Download Projektbeskrivelse

Med H.C. Andersen i rygsækken

HCA-undervisningen i grundskolen – en undersøgelse

Projektholder: Studerende Isabella No’omi Fuglø og Caroline Marie Leth-Petersen samt Lektor Anne Klara Bom, H.C. Andersen Centret, SDU

Opponent: Pædagogisk leder Stine Malling Vårdal, Henriette Hørlücks Skole, Odense

Download Projektbeskrivelse