HCA-Symposion 2016 

Andersen og uddannelse

Dette års HCA-Symposion handlede om Andersens rolle i uddannelserne.

Onsdag swn 9. november kl. 9-16
Erhvervsakademiet Lillebælt

HCA-Symposion

Andersen og uddannelse

Program

09.00             Ankomst og morgenkaffe

09.25             Velkommen til Erhvervsakademiet Lillebælt (v/ Rektor Jens Mejer Pedersen)

09.30             Åbning af HCA-Symposion 2016 (v/ Rådmand Jane Jegind, bestyrelsesmedlem af H.C. Andersen Fonden)

09.40             Kort introduktion til H.C. Andersen Fonden (v/ Professor Johs. Nørregaard Frandsen) og introduktion til fondens Uddannelsesspor.
                        (v/ Rektor emeritus Jens Thodberg Bertelsen)

10.00             Lektor Steen Beck, SDU: ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”. Hvordan kan der arbejdes med Andersen i undervisningen?
Læs eller genhør analysen

10.45             Pause

11.00             Høvlebænke (1. runde, se nedenfor)

12.00             Frokost

12.45             Professor Johs. Nørregaard Frandsen: ”Den lille Havfrue”. Hvordan kan der arbejdes med Andersens værdier?

13.15             Høvlebænke (2. runde, se nedenfor)

14.15             Kaffe

14.30             Professor Dorthe Jørgensen, AU: Mit pædagogiske laboratorium. Se også “Æstetisk Læring (Jørgensen 2015)

15.30             Opsamling

Høvlebænke

Den etiske Andersen

Projektholder: Lektor Ph.d. Anne-Marie Søndergaard Christensen (SDU) og Lektor Tony Andersen (Odense Katedralskole)

Opponent: Professor Jacob Bøggild, SDU

Download oplæg

Almendannelse i gymnasiet

Projektholder: Lektor Ph.d. Steen Beck (SDU), Lektor, Ph.d. Michael Paulsen (SDU) og Lektor, Ph.d. Morten Ziethen (AAU)

Opponent: Professor Dorthe Jørgensen, AU

Downloade oplæg

Download Projektbeskrivelse

H.C. Andersen og filosofi med børn

Projektholder: Lektor  Ph.d. Caroline Schaffalitzky (SDU).

Opponent: Professor Peter Worley, The Philosophy Foundation

Download oplæg

Specialestudier af HCA-undervisningen i de odenseanske grundskoler

Projektholder: Adjunkt Anne Klara Bom, SDU

Opponent: Lærer Rikke Mouritsen, Det Kgl. Teaters Balletskole

Download oplæg

Download opponent-oplæg

Stemning fra HCA Symposion 2016